Zasady wynajmu

1. ZAMÓWIENIE

 • Najemca w formie pisemnej (e-mail) składa zamówienie na adres biuro[at]getevent.pl  (możliwość z skorzystania naszego formularza – LINK)
 • W zamówieniu powinny znajdować się następujące dane: rodzaj i okres  wynajmowanego sprzętu, termin realizacji, miejscowość realizacji.
 • Zaakceptowane zamówienie otrzymuje wiadomość zwrotną, w której  wysyłamy potwierdzenie, regulamin wynajmu oraz fakturę PROFORMA zawierającą wartość i warunki płatności.
 • Faktura PROFORMA stanowi informację handlową.
 • Po zaakceptowaniu zamówienia, regulaminu i warunków płatności przez klienta, prosimy o przedpłatę  w wysokości 50% wartości zamówienia. 
 • Klient otrzymuje informację o zaksięgowaniu przedpłaty.
 • Zamówienie bez przedpłaty w przeciągu 2 dni od wysłania potwierdzenia przez wynajmującego do najemcy  jest anulowane.
 • Zamówienia potwierdzone wpłatą zadatku(przedpłata) mają pierwszeństwo przed zamówieniami / zapytaniami niepotwierdzonymi.  
 • Rezygnacja z zamówienia po wpłacie zadatku nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy oraz do zwrotu zadatku niezależnie czy zamówienie jest rozwiązane w części lub w całości. 
 • Wszystkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać najpóźniej do 4 dni przed wyznaczonym terminem w zamówieniu pierwotnym. 
 • Wszystkie zmiany zgłoszone w terminie krótszym niż 4 dni mogą nie zostać rozpatrzone.
 • Płatność z usługę następuje najpóźniej ostatniego dnia realizacji. 
 • Faktura za wykonaną usługę wystawiana, jest po otrzymaniu zapłaty. W zależności od wymagań klienta, fakturę możemy przekazać osobiście ostatniego dnia realizacji, wysłać mailem czy w formie tradycyjnej za pomocą listu poleconego. 

2. CENA I OKRES WYNAJMU

 • Okres  wynajmu wynosi maksymalnie 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 
 • Podstawowa cena wynajmu sprzętu obejmuje okres 2 dni od dnia zrealizowania zamówienia.
 • Powyżej 2 dni wynajmu sprzętu naliczany jest koszt wynajmu stanowiący 50% ceny podstawowej sprzętu.
 • Cena i okres wynajmu może zostać zmieniony tylko i wyłącznie po uzgodnieniu warunków najemcy z wynajmującym.

3. TRANSPORT, MONTAŻ, DEMONTAŻ

 • Transport sprzętu odbywa się samochodem dostawczym DMC 3,5t przez pracownika firmy GETEVENT.
 • Koszty transportu wyliczane są indywidualnie na podstawie stawki kilometrowej.
 • Najemca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca rozładunku i załadunku na terenie realizacji usługi.
 • Dodatkowe koszty w transporcie np. wniesienie sprzętu na piętro, naliczane będą indywidualnie w zależności od stopnia trudności. 
 • Transport sprzętu prowadzimy indywidualnie i nie ma możliwości swojego transportu. 
 • Montaż i demontaż doliczany jest indywidualnie w zależności od utrudnień.
 • Montaż i demontaż realizowany jest tylko przez pracowników firmy GETEVENT.
 • Przekazanie sprzetu klientowi jest potwierdzony protokołem przekazania podpisanym przez osobę reprezentującą klienta z możliwością wpisania uwag dotyczących wynajmowanego sprzętu tj. zarysowania, pęknięcia itp.
 • Odbiór sprzętu od klienta jest potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez pracownika GETEVENT zawierający ewentualne uszkodzenia podpisane przez klienta.
 • Za uszkodzenia powstałe z winy klienta będą naliczane dodatkowe opłaty obejmujące  koszty naprawy lub odtworzenia. Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT.
 • Kara za zwrot sprzętu w innym terminie niż był zawarty w zamówieniu będzie dodatkowo płatne, opłata to 50% wartości zamówienia naliczane za każdy dzień zwłoki.

4. OGÓLNE ZASADY WYNAJMU

 • Klient odpowiada za wszystkie uszkodzenia sprzętu od momentu przekazania sprzętu do jego odbioru nawet spowodowane przez osoby trzecie nie związane z klientem.
 • Ubezpieczenie sprzętu nie jest wliczone w koszt wynajmu.
 • Klient zobowiązuje się używać wynajmowany sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Klient zobowiązany jest zwrócić sprzęt uporządkowany nie wymagający sprzątania podczas demontażu. 
 • Za wszelkie szkody wyrządzone w związku z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu ponosi Klient.
 • Za zgubienie 1 numerka będzie dodatkowo naliczona kwota 15 zł netto